SPK kitle fonlaması tebliğini yeniledi

 SPK kitle fonlaması tebliğini yeniledi

Resmi Gazete’de yayınlanarak bugün yürürlüğe giren tebliğe göre, paya veya borçlanmaya dayalı kitle fonlamasına aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşların asgari 1 milyon lira tamamının nakden ödenmiş sermaye şartını sağlaması gerekiyor.

HİZMET VEREN KURULUŞLARA YENİ ŞARTLAR GETİRİLDİ

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

Bu kuruluşların; paylarının tamamının yazılı olması, ticaret unvanında “Kitle Fonlama Platformu” ibaresinin bulunması, esas sözleşmesinde işletme konusunun münhasıran paya veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunulmasına aracılık edilmesi olarak belirtilmiş olması ve yönetim kurulunun asgari 3 kişiden oluşması zorunlu olacak.

AZAMİ YATIRIM MİKTARI ARTTI

Tebliğle, nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişilerin, bir takvim yılı içinde paya dayalı kitle fonlaması yoluyla azami yatırım miktarı 20 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. Ancak bu sınır 200 bin lirayı aşmamak kaydıyla, yatırımcının platforma beyan ettiği yıllık net gelirinin yüzde 10’u olarak uygulanabilecek. Önceki tebliğde bu sınır 100 bin lira olarak uygulanıyordu.

BİR PROJEYE AZAMİ 20 BİN LİRA YATIRIM

Nitelikli yatırımcı olmayan gerçek kişiler, borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla bir projeye azami 20 bin liraya yatırım yapabilecek.

AŞ’YE DÖNÜMÜM SAĞLANACAK

Toplanan fonların aktarılmasından önce girişimci tarafından yeni bir AŞ’nin kurulmuş, limited şirket türündeki girişim şirketleri için AŞ’ye dönüşümün tamamlanarak ticaret siciline tescil ettirilmiş olması ve bu fonların yalnızca sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak paylar karşılığında fonlanan şirkete aktarılması zorunlu olacak. Fonlanan şirketin payları karşılığında yatırımcılardan sağlanan fonların tamamının nakden ödenmiş olması gerekiyor.

FONUN TOPLANMIŞ OLMASINA İLİŞKİN SINIR İNDİRİLDİ

Tebliğle, 1 milyon lirayı aşan fon taleplerinde, hedeflenen fon tutarının toplanmış sayılması için hedeflenen fonun en az yüzde 10’una tekabül eden fonun toplanmış olmasına ilişkin sınır da yüzde 5’e indirildi. Bu tutarın kampanya süresi içinde nitelikli yatırımcılar tarafından karşılanmış olması zorunlu tutuldu.

TEKNOLOJİK FAALİYETİNDE BULUNMALARI ZORUNLU

Paya veya borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplayacak girişim şirketlerinin teknoloji veya üretim faaliyetinde bulunmaları zorunlu olacak.

ŞİRKETLER BORÇLANMAYA DAYALI KİTLE FONLAMASI YOLUYLA FON TOPLANABİLECEK

Platforma başvuru tarihi itibarıyla itfa edilmemiş borçlanma aracı bulunan ihraççılar, halka açık ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları ile platforma başvuru tarihi itibarıyla itfa edilmemiş borçlanma aracı bulunan ihraççıların önemli etkiye sahip ortak konumunda bulunduğu şirketler borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplayamayacaklar.

Tebliğin yürürlük tarihi olan bugün itibarıyla, SPK tarafından listeye alınmış olan platformlar, bu tebliğ kapsamında da paya dayalı kitle fonlaması yoluyla fon toplamak üzere ilan edilen listeye alınmış sayılacaklar.

Yorum Yap