Emekli olmak isteyenlere güzel haber! 4 bin 242 liralık indirim

 Emekli olmak isteyenlere güzel haber! 4 bin 242 liralık indirim

SGK Başkanı Yılmaz, 7326 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’ hakkında basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, 9 Haziran’da düzenlemesi yapılan ve yürürlüğe giren kanunla kurumun alacaklarının yapılandırılmasının düzenlendiğini belirtti.

Kanun ile kurum alacaklarından tamamının gecikme zammı ve gecikme faizlerinin silindiğini belirten Yılmaz, “Bunun yerine yurt içi üretici fiyat endeksi ile güncellenen tutarlar ödenecektir.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

Bu güncellenen tutarın peşin ödenmesi halinde TÜFE’nin yüzde 90’ı silinecektir. İki taksit halinde ödemesi halinde yüzde 50’si silinecektir. İdari para cezalarının ise yüzde ellisi silinecektir. Kalan tutarlar Yİ-TÜFE ile güncellenecektir. Peşin ödeme veya taksitler kredi kartıyla da ödenebilecektir. İşveren sigortalılarımız borçlarını ikişer aylık taksitler halinde ödeyebilecektir” dedi.

Örnek borç hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, 5 bin 534 lira ödemesi olan borcun, yapılandırmaya müracaat edilip peşin ödendiği takdirde 1292,25 lira olarak ödendiğini söyledi. Yılmaz, “Bu yapılandırma çok ciddi avantaj sağlamaktadır. Biz bu kapsamda bütün borçlarımızı, işverenlerimizin, sigortalılarımızın, Bağ-Kur’lularımızın primini kendi ödeyenlerin tamamını bu avantajdan faydalanması için müracaatlarını bekliyoruz.

Yapılandırmadan faydalananalar, borçlarını peşin öderlerse ‘borcu yoktur’ yazısı alabilecekler. Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla yine ‘borcu yoktur’ yazısı alabilecekler bu şekilde ihalelere katılabilecekler, ödemelerini alabilecekler ve kurumuzun ödemiş olduğu teşvik ve desteklerden faydalanabilecekler” diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye’nin çeşitli illerinde devam eden yangınlar kapsamında mağdur olanların da SGK prim borç ödemlerinin ertelendiğini anımsattı.

‘GEÇMİŞ YILLARLA EŞDEĞER ŞEKİLDE SEYREDİYOR’

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran SGK Başkanı Yılmaz, işten çıkarma yasağının 1 Temmuz’da sona ermesiyle geçen dönemlerden farklı olarak SGK verilerinde ciddi değişiklik meydana gelmediğini belirtti.

Yılmaz, “Veriler bugün netleşecek ancak ilk ay içerisinde almış olduğunuz veriler de değişen bir durum olmadı. Bilakis sigortalı sayılarımızda bir artışın olduğunu görüyoruz, bir önceki döneme göre.

Geçmiş yıllarla eşdeğer şekilde seyrediyor ve bu ülkemiz açısından pozitif olarak değerlendiriyoruz. Geçmiş aylarla baktığımızda olağanüstü bir durum söz konusu değil. Toplamda baktığımızda sigortalı sayımızda bir artış olacağını öngörüyoruz” dedi.

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Adana İl Müdürü Bilal Canbolat, SGK’ya prim borcu olanların yapılandırmanın avantajlarından faydalanması için son başvuru tarihinin 31 Ağustos 2021, peşin ve ilk taksit son ödeme tarihinin ise 1 Kasım 2021 olduğunu açıkladı.

İl Müdürü Canbolat, 30 Nisan 2021 dönemi ve öncesine ait sigorta primlerinin, Genel Sağlık Sigortası (GSS) priminin, işsizlik sigortası priminin, idari para cezalarının, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacaklarının, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacakların ve Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinden doğan alacakların yapılandırma kapsamında olduğunu söyledi.

GECİKME ZAMMI VE CEZA SİLİNİYOR

Borçların gecikme zammı ve cezası ile kanuni faizi silinerek borç tutarlarının, vatandaşlar için daha avantajlı olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncelleneceğini dile getiren Canbolat, borçların peşin veya taksitle ödenebileceğini, peşin ödeme seçeneğini tercih edenler için hesaplanan Yİ-ÜFE’nin yüzde 90’ının, 2 taksit ödeme seçeneğini tercih edenler için ise yüzde 50’sinin silineceğini belirtti.

Yapılandırılan borçların 6,9,12 ve 18 taksit seçeneği ile ikişer aylık periyodlarla ödenebileceğini ifade eden SGK İl Müdürü Canbolat, “Genel Sağlık Sigortası borcu bulunan vatandaşlarımızın 31 Aralık 2021 tarihine kadar ana para borçlarının tamamını ödemesi halinde faizlerinin silinecek.

Bugüne kadar hiç gelir testi yaptırmamış ve ödeme gücü olmadığı tespit edilen vatandaşlarımızın 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırması şartıyla borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek” dedi.

BAĞ-KURLU SİGORTALILARININ BORÇLARI DURDURULUYOR ?

Bağ-Kurlu sigortalılarının 30 Nisan 2021 tarihinden önceki prim borcu bulunan hizmetlerine ilişkin sürelerin, borçların ödenmemesi veya yapılandırılmaması halinde durdurulacağını vurgulayan Canbolat, talep eden Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki düzenlemelerle durdurulmuş hizmet sürelerini yeniden canlandırabileceklerini hatırlattı.

Vatandaşların başvuru yapabilmek için internet, posta veya bizzat başvuru yöntemlerinden birini seçebileceklerini dile getiren Canbolat, internetten yapılacak başvuruların e-Sigorta e-Devlet vasıtasıyla, elden yapılacak başvuruların ise Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine yapılabileceğini ifade etti.

Canbolat, ayrıca; Bağkur (4/b) Durdurulan Hizmet İhası, Birikmiş Ek-5, Ek-6 Borçları ve Hizmet Borçlanmaları (Askerlik, Doğum v.s.) ile emekliliğe müstehak olup, borcunu ödeme imkanı olmayan sigortalılar için kurum ile kamu bankaları arasında yüzde 1,55 faiz oranı ve 36 ay vade ile ödenmek üzere kredi protokolü imzalandığını, 1 Kasım 2021 tarihine kadar kredili emeklilikten faydalanabileceklerini kaydetti.

Canbolat, prim borcu olan vatandaşlara yapılandırmayı en iyi şekilde anlatmak ve vatandaşların bu avantajlarından faydalanmasını sağlamak için büyük bir özveri ve titizlikle çalıştıklarını ifade etti.

Yorum Yap