Gümrük vergi ve cezalarında yapılandırma esasları belirlendi

 Gümrük vergi ve cezalarında yapılandırma esasları belirlendi

Ticaret Bakanlığı, yapılandırma yasası kapsamında, gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı
alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair tebliği yayımladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında, gümrük kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen gümrük vergileri, cezaları ve faizleri yer alıyor.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

Tebliğle, kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 31 Ağustos’a kadar ilgili gümrük idaresine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvurulacak.

Tebliğ hükümlerine göre ödenecek alacaklara 2021 yılı Haziran ayı için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, yüzde 0,35 oranı esas alınacak.

Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilecek. Ödenecek tutarların ilk taksitinin 30 Eylül’e kadar, diğer taksitlerin ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.

Yorum Yap