İçişleri Bakanlığı’ndan 1 Temmuz’da başlayacak normalleşmeyle ilgili genelge

 İçişleri Bakanlığı’ndan 1 Temmuz’da başlayacak normalleşmeyle ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz’da başlayacak kademeli olağanlaşmanın üçüncü etabına ait genelge yayımladı. Genelgede şu sözlere yer verildi;

Corona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım suratını denetim altında tutma emeliyle, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan paklık, maske ve ara kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Bilim Konseyinin önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkı önlemlerin alındığı 14 Nisan 2021­17 Mayıs 2021 tarihleri ortasında uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs 2021 tarihinden bu yana etaplar halinde “kademeli normalleşme” süreci yürütülmektedir.

Kademeli normalleşme döneminde gerek aziz milletimizin önlemlere ahenk noktasındaki sağduyulu v e fedakârca yaklaşımının gerekse son vakitlerde önemli bir ivmelenme yaşanan aşılama faaliyetlerinin tesiriyle salgının seyrinde göreli düşüş/yatay seyir izlendiği kamuoyunun malumudur.

Öte yandan daima birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının denetim altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgın önlemlerine riayet etmek önümüzdeki dönemde de önemini korumaktadır.

Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Bilim Şurasının tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 21 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında aşağıdaki önlemlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

1. SOKAĞA ÇIKMA VE ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMALARI

01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgemizde belirtilen asıllar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülecektir.

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirlerarası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.

2. İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ

Tüm işkolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan paklık, maske ve ara kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi işkolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm önlem ve temellere uyulması kaydıyla;

2.1­ Halihazırda faaliyetlerine orta verilmiş durumda olan tüm işyerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.

2.2­ Sektörün talebi doğrultusunda faaliyetlerine orta verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet göstereceklerdir.

2.3­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler ortasındaki uzaklık kurallarına uyulmak kaydıyla, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme­içme yerlerinin açık yahut kapalı alanlarında birebir masada tıpkı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacaktır.

2.4­ Kahvehane, kıraathane üzere kağıt, t a ş v b . oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun

oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir.

2.5­ Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm işyerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili yönetim tarafından belirlenmiş olan açılış­kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir.

2.6­ Hali hazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, diğer yerlerde ise saat 21.00’de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu hususta yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilecektir.

2.7­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve asıllara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı üzere yerlere dair ilgili Genelgelerimizle getirilen ek kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır.

2.8­ Salgının yayılımı açısından çok önemli risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar orta verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir işyerinde nargile servisi yapılmayacaktır.

3. TOPLANTI/ETKİNLİKLİKLER İLE NİKAHLAR/DÜĞÜNLER

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir etkinlik/faaliyet ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve asıllar ile paklık, maske ve ara kurallarına uyulmak kaydıyla;

3.1­ STK’lar, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kooperatif ve birliklerin genel konsey dahil geniş iştirakli tüm aktiflikleri ile her türlü toplantı, gösteri yahut yürüyüşleri için hala geçerli olan kişi başına minimum açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama tıpkı şekilde sürdürülecektir.

3.2­ Nikah ve Düğün merasimlerinde;
­ Yiyecek/içecek ikramı yapılabilecektir.
­ Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00’e kadar yapılabilecektir.

­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında toplumsal uzaklığın korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır” hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu hususta yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda lakin fiziki ara kuralına karşıtlık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir.

­ Nikah/düğün merasimlerinde (kapalı yerler için hala uygulanmakta olan kişi başına minimum 6 metrekare yer bulunması şartı dışında) iştirakçi sınırlamasına gidilmeyecektir.

­ Köy düğünlerine 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren müsaade verilecek olup, belirtilen tarihten itibaren sokak düğünlerine (il, ilçe ve beldelerde) müsaade verilip verilmeyeceği İl/İlçe Hıfzıssıhha Konseylerinde kararlaştırılacaktır.

­ Sünnet, nişan ve kına üzere etkinliklere ise daha önceden duyurulduğu üzere 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra müsaade verilecektir.

3.3­ Konser, şenlik, gençlik kampı üzere etkinliklere kişi başına taban açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve asıllar ile paklık, maske ve uzaklık prensiplerine uyulmak kaydıyla müsaade verilecektir.

4. TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde toplu taşıma ile ilgili olarak belirlenmiş kural ve asıllar ile paklık, maske ve ara kurallarına uyulmak kaydıyla;

4.1­ 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren şehir içi ve/veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu/koltuk kapasite sonlandırmalarına son verilecektir.

4.2­ 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır.

5. KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER

5.1­ Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde getirilen tüm kural ve temeller ile paklık, maske ve uzaklık kurallarına uyulmak kaydıyla; konaklama tesislerine yönelik ilgili Genelgelerimizle getirilen kısıtlama ve önlemlerin uygulanmasına son verilecektir.

5.2­ Konaklama tesislerinin açık yahut kapalı alanlarında düzenlenecek olan eğlence ve etkinliklerde, fiziki aralık kuralının yanı sıra faaliyet konusuna göre Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan diğer adap ve temellere uyulması sağlanacaktır.

5.3­ İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki alanlarda (restoran, kulüp vb.) yoğunlaşmanın önüne

geçilebilmesi ve fiziki aralık kurallarının uygulanabilmesi için her türlü önlem alınacaktır.

6. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ

6.1­ Temel adap ve temelleri Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirlenecek şekilde; kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00­16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren olağan mesai düzenine geri dönülecektir. Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süresi bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre valilerce tespit edilecektir.

7. HUDUT KAPILARINDA UYGULANACAK TEDBİRLER

7.1­ Ülkemize girişte hudut kapılarında uygulanacak önlemlere ilişkin 31.05.2021 tarih ve 8832 sayılı Genelgemizle

getirilen düzenlemelerde aşağıdaki değişiklikler hayata geçirilecektir;

­ Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik mecburî karantina uygulamasına son verilecek ve bu kapsamdaki kişilerin ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı kâfi görülecektir.

­ Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zarurî karantina uygulamasının süresi 10 güne düşürülecek ve karantinanın 7 nci gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde mecburî karantina uygulaması sonlandırılacaktır. PCR testinin müspet çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı COVİD­19 rehberi doğrultusunda hareket edilecektir.

­ Bu şekilde ülkemize gelen ve mecburî karantinaya tabi olan kişiler Valiliklerce belirlenen yurtlarda karantinaya alınabileceği üzere karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde de karantinaya tabi tutulabilecektir. Karantina otelleri, konaklama ücretleri, bu kişilerin hudut kapılarından transferleri vb. konulara ilişkin metot ve asıllar Valiliklerce belirlenecek ve ilan edilecektir.

7.2­ Hudut kapılarımızdan girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edemeyen vatandaşlarımıza hudut kapılarında PCR yahut süratli antijen testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine müsaade verilecek ve test sonucu olumlu çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacaktır.

8. GENEL TEMELLER

8.1­ Valilik ve Kaymakamlıklarca, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanına ilişkin farklı başka belirlenmiş olan önlem, tarz ve asılların ilgili işyeri yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

8.2­ Gerek Bakanlığımızın ilgili Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen önlem, yordam ve temeller çerçevesinde, önümüzdeki dönemde Vali ve Kaymakamlarımızın koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile iştirak gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri ile destek edilmiş şekilde) yoğunlaştırılmış kontroller gerçekleştirilecektir.

8.3­ Yürütülecek her türlü kontrol faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşlarımızı kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek olup, kurallara tersliklerde ısrar, tekerrür, kuralların asıllı ihlali üzere suiistimal edici tavır ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem tesisinden imtina edilmeyecektir.

Üstte belirtilen asıllar doğrultusunda Genel Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci unsurları uyarınca İl/İlçe Genel Hıfzıssıhha Heyetleri kararlarının acilen alınması, uygulamada rastgele bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması konusunda;

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Yorum Yap