Kent hastanelerinin Danimarkalı şirkete devredilmesi TBMM’de

 Kent hastanelerinin Danimarkalı şirkete devredilmesi TBMM’de

GÜZEL Parti Genel Lideri Meral Akşener’in Başdanışmanı İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, Rönesans Holding’in müteahhitliğini yapıp işlettiği beş kent hastanesinin işletme hakkını Danimarka Şirketi ISS’ye satarak devretmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Çıray, şunları söyledi:

SEBEBİ UFUKTA GÖRÜNEN İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİDİR

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

– Rönensans Holding’in kendi bünyesi içindeki kent hastanelerinin işletme hakkını Danimarkalı ISS‘ye devretmesi yeni kapitülasyon sürecinin daha da ağırlaştırılmasıdır! Sebebi de ufukta seçim sandığıyla birlikte görünen iktidar değişikliğidir. En geç 2023 Haziranı’nda Türk Milletinin demokratik iradesiyle iktidara gelecek olan YETERLİ Parti’ye de KÖİ yatırımlarının işletme haklarının AB, Çin ve muhtemelen Katar şirketlerine devredilmesi vasıtasıyla şimdiden tuzak kurulmaktadır.

– Niyet ağırlaştırılmış kapitülasyon şartlarında gerçekleşen bu dönemlere karşı hukuksal yollardan harekete geçecek olan Millet İttifakı iktidarını kelam konusu şirketler üzerinden ilgili devletlerle karşı karşıya getirmek; böylelikle bir taşla birkaç kuş vurmaktır. Başta Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kurucuları Türk milletinden aldıkları güçle Lozan’da milletin kapitülasyonlar zincirlerini nasıl kırıp atmışsa, DÜZGÜN Parti de KÖİ’nin ağırlaştırılarak yabancı şirketlere devredilen yeni kapitülasyonlar zincirini o denli kırıp atacaktır.

DEMODE, DEVASA, ULAŞILAMAZ, YÖNETİLEMEZ HASTANELER

– Bu kuruluşların asli varlık nedeni, Türk Milletinin önümüzdeki Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde sandığa yansıyacak yeni iradesinin bir sonucu olarak tesis edilecek Millet İttifakı İktidarıyla birlikte açığa çıkacak asıl müteahhidine ve onun beş ana yüklenicisine muazzam bir kaynak transferini, tıpkı Osman Gazi, Yavuz Sultan Selim ve inşası devam etmekte olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli ve İzmir-İstanbul Otoyolu ve gibisi Kamu-Özel İşbirliği yatırımlarındaki işletme yolu ve mantığı ile garanti etmektir. Kuvvetler birliği rejiminde tüm güçlerin kendisinde toplandığı iktidarın, bu garanti planında acil bir değişikliğe gitmek ve bu değişikliği hayata geçirmek zorunda kaldı.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜNÜ DE SATIYORLAR

– Sayın Erdoğan şecaat arz ederken sirkatin söylemiş. Yani diyor ki; biz tüm KÖİ yatırımlarında tüzel sorun çıkması halinde İngiliz mahkemelerini tahkim için tanıdık. Satın alanların çıkarlarını garanti altına aldık. Sayın Akşener de diyor ki; iktidara geldiğimizde görürsünüz. Bu çerçevede Yavuz Sultan Selim Köprüsünün yüzde elli birinin Çinlilere satılması konusunda müteahhit firma İçtaş ile Çinli firmalardan oluşan bir konsorsiyumun imza kademesine geldiklerini de biliyoruz.

– Beş kent hastanesinin imalini ve böylelikle uzun müddet işletme hakkını da üstlenmiş olan sarayın beğenilen müteahhit firmalarından Rönesans Holding’in bu beş hastanenin işletme hakkını AB üyesi Danimarka’nın önde gelen şirketlerinden ISS’ye devretmiş olması da tıpkı çerçevede değerlendirilmelidir. Bu dönemle birlikte, Rönesans Holding ve benzerleri önümüzdeki seçimlerde mukadder olan iktidar değişikliğinde güya kendini direkt hukuksal muhatap olma pozisyonundan çıkarmış olmaktadır. Bütün bunların, mahiyetini ve iktidara geldiğimizde hukuk yollarından çıkmadan nasıl çözeceğimizi herkes görecek. O nedenle Meclise verdiğim bir soru önergesi çerçevesinde, Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca’nın kendisinden şu soruları yazılı olarak yanıtlamasını Meclis Başkanlığı vasıtasıyla istedim.

25 LİRALIK İŞİ 100 LİRAYA YAPTIRDINIZ MI?

Aytun Çıray’ın Sıhhat Bakanından yazılı cevaplarını istediği sorular şu formda:

– Devletin, Kent Hastanelerinde dayanak hizmetleri için, müteahhitlere yılda örneğin 100 lira verdiği, müteahhitlerin de, bu kapsamda yer alan işleri Sıhhat Yatırımları A.Ş. isimli bir taşerona 50 liraya devrederek hiç karşılıksız 50 lira kazandıkları; alt şirketin de bir öteki alt taşeron şirkete işi 25 liraya yaptırıp hiç karşılıksız 25 lira kazandığı, böylelikle aslında 25 liralık iş için devletin bütçesinden 100 lira çıktığı hakikat mudur?

– Bu çerçevede Sıhhat Bakanlığı, Kent Hastaneleri için müteahhitlerle hangi kapsamda ve bağlayıcılık açısından mühlet, şartlar, fiyat, garanti vb. konularda hangi oranlarda mukavele yahut kontratlar imzalamaktadır?

– Yeniden tıpkı çerçevede Bakanlığınızın müteahhitlerin yerini alacak firmaları belirlemek için kamu ihale kanunu dışında ve herkese açık olmayan bir metotla değişik firmalar ile pazarlık yürüttüğü argümanları hakikat mudur? Şayet bu savlar doğruysa pazarlık süreçleri hangi kademededir?

– Ticari sır münasebeti ile kamuoyundan saklanan bu mukavelelerde Müteahhitlerin, “Hizmet bedeli” ismi altında ve temel sıhhat hizmetleri dışında kalan yemek, danışmanlık, güvenlik, otopark vb. üzere gelir getirici alanlar ile ilgili elde ettikleri gelirlerin Sıhhat Bakanlığı lehine kira bedelinden tenzil edileceği bir unsur var mı?

– Kent hastanesi müteahhitlerinin 5 yıllığına aldığı bu bol yararlı dayanak hizmet mukavelelerinin dolmasına 6 ay kala kriz çıkarıp Bakanlığınıza, “İşi tekrar bize vermezseniz hastanelerdeki işleri kilitleriz, kimse sıhhat hizmeti alamaz” tehdidinde bulundukları savları yanlışsız mudur?

– Türkiye’de hala en fazla sayıda kent hastanesi yapıp işleten Rönesans Kümesinin bünyesindeki hastanelerin işletme hakkını bir Danimarka şirketi olan ISS’ye devrettiği basına yansımıştır. Sıhhat Bakanlığı’nın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının anayasal hakkı olan sıhhat hizmetlerine erişim hakkı çerçevesinde kelam konusu şirket ile kapsamlı ve bağlayıcı bir mukavele imzalamış olması gerektiğine nazaran, Sıhhat Bakanlığı bu işletme bölümünün neresindedir ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sıhhat hizmetlerine erişim haklarını müdafaaya yönelik gerekli müdahalelerde bulunmuş mudur? Bulunmuşsa bu müdahaleler nelerdir?

– Daha açık bir deyişle, bu mukavelelerin bölümü ve feshi üzere hususlarda muhtemel uyuşmazlıklarda uyuşmazlığa bakacak olan mahkemeler için yetki mukavelesi yahut kontratları yapılmış mıdır? Yapılmış ise hangi yer mahkemesi yahut mahkemeleri yetkili kılınmıştır? Rastgele bir tahkim mukavelesi yahut tahkim kaidesi var mıdır? Var ise muhtevası nasıl bir tahkim koşulu ve hangi tahkim makamını içermektedir?

– Adana Kent Hastanesi açıldığında, “işçi alımı yetkisinin” Rönesans Holding’ten ilgili hastanenin işletme hakkını satın alan Danimarkalı ISS şirketine devredildiği, ISS’nin de bu yetkiyi İŞKUR’u devre dışı bırakarak birçok emekçiyi “özel kanalla” istihdam ettiği konusunda malumatınız var mı? Varsa bahsin vardığı bu kademede ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Yorum Yap