MKEK önünde ‘özelleştirmeye hayır’ aksiyonu: İş teminatımızın elimizden alınmasına müsaade vermeyeceğiz

 MKEK önünde ‘özelleştirmeye hayır’ aksiyonu: İş teminatımızın elimizden alınmasına müsaade vermeyeceğiz

KESK-Enerji Sanayi ve Maden Kamu İşçileri Sendikası, MKEK Genel Müdürlüğü önünde düzenlediği basın açıklamasında kurumun anonim şirkete dönüştürülerek özelleştirilmesinin önünün açılacağı, binlerce çalışanın iş teminatının ortadan kaldırılacağı ve ESM olarak buna karşı gayret edeceklerini bildirdi.

Açıklamaya TBMM Ulusal Savunma Komitesi üyeleri CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Çanakkale Milletvekili Özgür Ceyhan ve Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de takviye verdi.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

“TANK PALET FABRİKASI ÜZERE MKE DE TALAN EDİLMEK İSTENİYOR”

Basın açıklamasını ESM ismine Genel Lider Cemalettin Sağtekin okudu.

Basın açıklamasında, “Ülkemizin endüstrileşmesi, toplumsal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasının temeli olan Kamu İktisadi Teşekkülleri(KİT’ler) AKP iktidarı tarafında özelleştirme ve hürleştirme yoluyla yağmalanmaya ve yandaş sermaye kümelerine peşkeş çekilmeye devam ediyor. Binbir emekle kurulmuş ve ülkenin göz bebeği olan sanayi kuruluşları ve son olarak Sakarya Tank Palet Fabrikası üzere MKE kurumu da talan edilmek isteniyor” denildi.

“ÖZELLEŞTİRİLEN KAMU KURUMLARININ TAMAMINDA ÇALIŞANLAR MAĞDUR EDİLDİ”

TBMM’ye sunulan bu kanunun maksadının, tüm özelleştirmelerde olduğu üzere anonim şirkete dönüştürmeyle özelleştirmenin önünü açma, Türk Ticaret Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu başta olmak üzere 17 kanundan muafiyet, kurumu Sayıştay kontrolünden çıkarmak, Cumhurbaşkanlığı kararlarına geniş yetki vermek olduğu savunulan basın açıklamasında, şu tabirlere yer verildi:

* Özelleştirilen yahut özel şirket haline dönüştürülen kamu kurumlarının tamamında çalışanlar mağdur edilmiş, özlük haklarında büyük kayıp yaşanmıştır.

* Havuza alınarak farklı kent ve kurumlarda çalıştırılan memurların toplumsal nizamları bozulmuş, gönderildikleri kurumlarda gereksinim fazlası işçi olarak uzmanlık alanları dışında çalıştırılıp mobbinge maruz bırakılmışlardır.

* Emekçi statüsünde çalışanlar iş garantilerini, takımsız yahut taşeron olarak çalışanlar ise işlerini kaybetmiştir. MKE’de yapılacak özelleştirme sonucu 399 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin (I) ve (II) sayılı cetvele tabi olarak misyon yapan tüm işçiye (devlet memuru, kontratlı personel) hiçbir ayrım yapılmadan mukavele teklif edilecektir.

* Kontrat imzalamayı kabul edenler 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak istihdam edilecek; ama iş teminatı ortadan kalkacaktır. Öbür yanda ise iş yapan ile idareye ve siyasi iktidara yakın olan işçi ve düşük fiyatlarla işe yeni başlayacak çalışanlar ortasında iş barışı bozulacaktır.

“İŞ TEMİNATIMIZIN ELİMİZDEN ALINMASINA MÜSAADE VERMEYECEĞİZ”

ESM’nin açıklaması şöyle devam etti:

* Güç, Sanayi ve Maden Kamu İşçileri Sendikası (ESM) olarak biliyoruz ki; ekonomik olarak ülkeyi çöküşe sürüklemiş olan iktidar tahlili bir sefer daha kamu kaynakları haraç mezat satmakta bulmuştur.

* Yalnızca MKE Kurumunu değil daha sonrasında başka KİT’ler, kamuya ilişkin toplumsal tesis ve lojmanlar özelleştirmeye hazırlamaktadır. Siyasi iktidar, ekonomik olarak yaşadığı çıkmazı yüz binlerce kamu çalışanının iş teminatını elinden alarak aşmayı hedeflemektedir.

* Neo-liberal siyasetler sonucu kamunun tasfiye edilmesi ve ülkemizin ucuz iş cenneti haline dönüştürülmesine, iş teminatımızın elimizden alınmasına müsaade vermeyeceğiz!

* Tüm Memur ve Emekçi arkadaşlarımız şunu çok uygun bilmelidir ki kamudaki iş garantisi ne kadar tasfiye edilirse özel bölüm mantığında oluşacak yeni yapıda bunun kat ve kat fazlası yaşanacaktır.

* Sonuç olarak; problemlerimizin tahlili, iş teminatının ortadan kaldırılması değil, vakte uygun teknolojinin MKE kurumuna kazandırılması, liyakat ve eğitimin temel alındığı bir işçi rejiminin oturtulması ve partizan yöneticilerle kurumların arpalığa çevrilmediği bir idare anlayışıyla kurumumuz karlılığı daha da arttırılabilecekken tercih edilen yol ve niyetin yeterli olmadığını görmekteyiz.

Yorum Yap