TÜRGEV yurdu yasal hale getirildi

 TÜRGEV yurdu yasal hale getirildi

AKP’li Fatih Belediyesi’ne ilişkin 7 bin 927 metrekarelik parsele, 9 yıl evvel imar planına ters olarak inşa edilen, idaresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak’ın bulunduğu TÜRGEV’in Mevlanakapı Kız Öğrenci Yurdu’nun imar sorunu İBB Meclis gündemine geldi.

Fatih Belediye Meclisi’nin 7 Ocak 2021 tarihli oturumunda, parselin “park ve dinlenme alanı” işlevinin iptal edilerek 3 kat yapılaşma şartlarında toplumsal kültürel tesis alanına alınmasına ait oy çokluğu ile verilen karar, gereğinin yapılması için İBB Meclisi’ne sevk edildi ve haziran ayı oturumlarında oya sunuldu.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

2012’DE MEVZUATA TERS HALDE RUHSAT VERİLDİ

İBB Planlama Müdürlüğü, plan teklifine ait dikkat çeken tespitler yaptı.

Avan (ön) projenin, uygulama imar planına işlenmesi hedefiyle bu planın hazırlandığının belirtildiği fakat İBB tarafından onaylanmış bir avan proje bulunmadığı kaydedildi.

Onama süreci tamamlanmamış avan proje doğrultusunda ilçe belediyesinin 12 Aralık 2012’de yapı ruhsatı, 27 Şubat 2014’te de yapı kullanma müsaade dokümanı düzenlediği aktarıldı.

Yapı ruhsatının düzenlendiği tarihte parselin “parklar ve dinlenme alanları” işlevine sahip olduğuna dikkat çekilerek parsel üzerinde toplumsal kültürel tesis yapılması için mevzuata nazaran yapı ruhsatı düzenlenmesinin mümkün olmadığı söz edildi.

“YAPI YASALLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Teklif plan değişikliği ile onama süreci tamamlanmamış ön proje doğrultusunda yapı ruhsatı düzenlenerek 2 bodrum ve 3 olağan kat olmak üzere 5 katlı toplam 14 bin 642 metrekare yapı inşa edildiği kaydedildi. Parsel üzerinde mevzuata ve mevcut imar planına alışılmamış olarak yapılan yapının yasallaştırılmasının sağlanmaya çalışıldığının altı çizildi.

OYÇOKLUĞU İLE GEÇTİ

Planlama Müdürlüğü’nün bu ikazlarına karşın AKP-MHP kümesinin çoğunlukta olduğu komiteler tarafından plan değişikliği uygun bulundu.

Komite görüşünde, plan değişikliği teklifinin; 2015 tarihli müdafaa maksatlı nazım imar planı değişikliği ile “sosyal kültürel tesis alanına” alınması ve İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Konseyi’nin 2012 tarihli görüşü doğrultusunda hazırlanmış olması nedeniyle uygun bulunduğu belirtildi. Karar mecliste CHP-İYİ Parti kümesinin muhalefeti, AKP-MHP kümesinin “evet” oyları ile kabul edildi.

 SULUKULE UYARISI

İBB Planlama Müdürlüğü’nün ikazları ortasında iptal edilen park ve dinlenme alanının yerine hizmet ettiği tesir alanı içerisinde yeni bir alan ayrılmaması da yer aldı.

Mevzuat gereği alınması mecburî olan ve plan değişikliğine istikamet verecek olan Yeşil Alan ve Tesisler İmal Müdürlüğü üzere ilgili kamu kurum ve kuruşlarından görüş alınmadığı tabir edildi.

Plan değişikliğinin Sulukule Yenileme Avan Projesi doğrultusunda hazırlanan ve mahkemenin iptal ettiği imar planı ile benzerlik taşıdığına da dikkat çekildi.

Mahkemenin, plan onaylanmadan evvel avan projesinin onaylanması, projede öngörülen işlevlerin plana aktarılması üzere nedenlerle iptal kararı aldığı söz edilerek misal mahiyette olduğu için bu planın da iptal edilebileceği ve ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceği kaydedildi. Teklifin parsel bazında yapı, trafik ve nüfusu arttırdığı da vurgulandı.

Yorum Yap