4 bin yıl öncesinin mesken sahipleri aranıyor

 4 bin yıl öncesinin mesken sahipleri aranıyor

Kayseri tarihini 4 bin yıl önceye dayandıran dokümanların gün ışığına çıkarıldığı Kültepe-Kaniş-Karum ören Yeri; Anadolu’daki birinci yazılı tabletleri barındırması ve dünyanın birinci organize ticaret merkezi olmasıyla ön plana çıkıyor. Asur çivi yazısı ile yazılan tabletlerde, devrin siyasi ve türel münasebetlerini gösteren mektuplar, senetler, mühürler ve muahede metinleri bulunuyor.

Kulakoğlu şöyle konuştu:
“2 hocamız ile birlikte başladığımız bir proje. Projede işin biraz tahlile dayana bir boyutu var. Çabucak sonuç alamız mümkün değil. Bir yıla yakındır bunların tahlilleri yapılıyor. Bizim buradaki maksadımız, burada yaşamış olan insanların kökenini tespit etmek. Yani o konutun sahibi kimdi? Bunları diğer teknikle bulamıyoruz. Zira bulunan kap kacak ve mimariler birebir. Hepsi Anadolu geleneğine nazaran yapılmış. Fakat biliyoruz ki orada arşivler var.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

Orada dokümanlar var. Muhtemelen o tahlil yaptığımız insan yabancı mı değil mi? Anlayabilmek için bu şekil stronsiyum element tahlil dediğimiz tahlil ile bunların kökenini saptayabiliyoruz. Esasen zaten daha evvel bir bu bahiste doktora tezi yapılmıştı. Bu onun bir üst etabı. Onları anlamaya çalışıyoruz ve sanıyorum çok kısa bir vakit içerisinde bu sonuçlar gelecek. Bizim amacımız burada ne kadar yabancı insan yaşadığını saptamak ya da yabancılar ile yerliler toplu mu yaşıyordu? Yoksa ayrık mı yaşıyordu? Bunu öğrenmek. Bunu müspet bilişim aracılığı ile ispatlamaya çalışıyoruz. Tabletlerden bunları anlıyoruz.”

SOYAĞAÇLARI ÇIKARILIYOR

4 bin yıl evvel yaşayan insanların akrabalık bağlarını da araştırdıklarını kaydeden Kulakoğlu şöyle devam etti:

“Bir taraftan da bu insanların akrabalık bağlarını yan yana oturan insanların ortasındaki akrabalık münasebetlerini anlamaya çalışıyoruz. Hatta ikinci nesli da içerisine katarak anlamaya çalışıyoruz. Yani farklı iki ırktan evlenen insanların çocuklarının haritasını çıkartmaya çalışıyoruz.

Burada sonlu sayıdaki insanların soy ağaçlarını çıkartmaya çalışıyoruz. Zira elimizde materyal yalnızca Kültepe’den oluşan bir gereç fakat şöyle bir şey var, Kültepe’de çalışmalarımızı yaptıktan sonra farklı tarihlerde yaşayan topluluklardan da deliller bulsak, o vakit sahiden Anadolu’nun soyağacı ortaya çıkmış olacak. Onun için tahminen de bu projeyi biraz daha geliştirerek, farklı kazılardan, farklı kültürlere ilişkin katmanların bulunduğu kazılardan da örnekler alarak bu soyağacını çıkartmak mümkün olabilir.”
(İHA)

Yorum Yap