Ankara’da olağanlaşma kararları belirli oldu: Ne yasak, ne hür?

 Ankara’da olağanlaşma kararları belirli oldu: Ne yasak, ne hür?

Ankara Vilayet Genel Hıfzıssıhha Şurası Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında fevkalâde toplandı. Toplantıda alınan kararlara nazaran; sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’e kadar sürdürülecek.

Faaliyetlerine orta verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebilecek.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

Dalın talebi doğrultusunda faaliyetlerine orta verilen sinema salonları, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren faaliyet gösterebilecek.

1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren yeme- içme yerlerinin açık yahut kapalı alanlarında birebir masada birebir anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamalar uygulanmayacak.

KIRAATHANELERDE OYUN YASAĞI KALKIYOR

Kahvehane, kıraathane üzere kağıt, taş ve benzeri oyunların oynandığı iş yerlerinde kelam konusu oyunların oynanmasına ve oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilerek oyun oynatılmasına müsaade edilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm iş yerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna nazaran ilgili yönetim tarafından belirlenmiş olan açılış- kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.

Konaklama tesislerinde saat 22.00’de, öteki yerlerde ise saat 21.00’de sona eren müzik yayınları, yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilecek.

NARGİLE SALONLARINDAKİ YASAKLAR DEVAM EDECEK

Park, bahçe, kamp alanı, piknik, mesire alanı üzere yerlere dair Vilayet Genel Hıfzıssıhha Şurası kararlarıyla getirilen kısıtlamalar, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak.

Salgının yayılımı açısından çok önemli risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar orta verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.

TOPLANTI, ETKİNLİKLİK, NİKAH VE DÜĞÜNLER

Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, barolar, kooperatif ve birliklerin genel konsey dahil geniş iştirakli tüm aktiflikleri ile her türlü toplantı, şov yahut yürüyüşleri için hala geçerli olan kişi başına minimum açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı formda sürdürülecek.

Nikah ve düğün merasimlerinde; yiyecek, içecek ikramı yapılabilecek. Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00’e kadar yapılabilecek.

Sıhhat Bakanlığı’nca yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda fakat fiziki uzaklık kuralına terslik teşkil etmeyecek haldeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecek. Nikah ve düğün merasimlerinde kapalı yerler için hala uygulanmakta olan kişi başına taban 6 metrekare yer bulunması koşulu dışında katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek.

Kırsal mahalle, sokak düğünlerine müsaade verilmesi hususu ve buna ait kaideler, İlçe Genel Hıfzıssıhha Heyetlerince kararlaştırılacak. Sünnet, nişan ve kına üzere etkinliklere ise 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra müsaade verilecek.

Konser, şenlik, gençlik kampı üzere etkinliklere kişi başına taban açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılmak ve Covid- 19 Salgın İdaresi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen kural ve temeller ile paklık, maske ve uzaklık prensiplerine uyulmak kaydıyla müsaade verilecek.

TOPLU ULAŞIM ÖNLEMLERİ

1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kent içi yahut şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu, koltuk kapasite sonlandırmalarına son verilecek.

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak.

Konaklama tesislerine yönelik ilgili Vilayet Genel Hıfzıssıhha Şurası kararları ile getirilen kısıtlama ve önlemlerin uygulanmasına son verilecek. İşletmecileri tarafından konaklama tesisleri içerisindeki restoran, kulüp üzere alanlarda ağırlaşmanın önüne geçilebilmesi ve fiziki aralık kurallarının uygulanabilmesi için her türlü tedbir alınacak.

KAMU KURUM ve KURULUŞLARINDA MESAİ

Kamu kurum ve kuruluşlarında halihazırda uygulanmakta olan 10.00- 16.00 mesai uygulaması sona erdirilerek 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren olağan mesai sistemine geri dönülecek.

Kamu kurum ve kuruluşları için günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğlen dinlenme süresi Valilikçe tespit edilecek.

YURT DIŞI UÇUŞLARI

Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşlar, bu hususta yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak. Bu ülkelerden Ankara’ya direkt seyahat edilmesine müsaade verilmeyecek.

Öbür bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan şahıslardan yurda girişten azami 72 saat evvel yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler Valilikçe belirlenecek yerlerde 14 gün mühletle karantinaya alınacak, karantinanın 14’üncü gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacak.

PCR test sonucu olumlu çıkanlar ise test sonucunun müspet çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14’üncü günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla önlem sonlandırılacak.

Afganistan ve Pakistan’dan yurda gelen bireyler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan şahıslara yönelik zarurî karantina süresi 10 gün olarak uygulanacak.

Karantinanın 7’nci gününde yapılan PCR testinin negatif çıkması halinde mecburî karantina uygulaması sonlandırılacak. PCR testinin müspet çıkması halinde ise Sıhhat Bakanlığı COVİD-19 rehberi doğrultusunda hareket edilecek.

Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen bireylerden girişten azami 72 saat evvel yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek, öteki ülkelerden gelenlerden hava hudut kapısı yolu ile Ankara’ya girişlerde, girişten en az 14 gün evvel aşı yaptırıldığına yahut birinci PCR müspet test sonucunun 28’inci gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıyeten negatif sonuçlu PCR, süratli antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu bireyler için karantina önlemi uygulanmayacak.

UÇAK, GEMİ İŞÇİSİ İLE TIR SÜRÜCÜLERİ

Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak, gemi mürettebatı, kilit işçi olarak nitelendirilen gemi adamları ve TIR şoförleri SARSCoV2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak.

Hava hudut kapısı yolu ile kente giriş yapacak vatandaşlardan; yurda girişten en az 14 gün evvel aşı yaptırıldığını yahut birinci PCR olumlu test sonucunun 28’inci gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat evvel yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat evvel yapılmış negatif süratli antijen test sonucunu ibraz edenlerin girişlerine müsaade verilecek.

Belirtilen evrak ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlara hudut kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine müsaade verilecek ve test sonucu olumlu çıkanlar ikametlerinde izolasyona alınacak. (DHA)

Yorum Yap