İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge! 6 ülkeden uçuşlar durduruldu

 İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge! 6 ülkeden uçuşlar durduruldu

İçişleri Bakanlığı, 81 vilayet valiliğine “1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri” bahisli genelge gönderdi.

Genelgede, Sıhhat Bakanlığı Halk Sıhhati Genel Müdürlüğü tarafından yazılan yazı ile öbür ülkelerde salgının seyrinde yaşanan gelişmeler de göz önünde bulundurularak 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren hudut kapılarında uygulanması gereken önlemlere ait tekliflerin İçişleri Bakanlığı’na iletildiği belirtildi. Genelgede şu tabirlere yer verildi;

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

6 ÜLKEDEN UÇUŞLAR DURDURULDU

1. Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşlar bu mevzuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Bu ülkelerden ülkemize direkt seyahat edilmesine müsaade verilmeyecek.

Öteki bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan şahıslardan ülkemize girişten azami 72 saat evvel yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu şahıslar valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün müddetle karantinaya alınacak. Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina önlemi sonlandırılacak. PCR test sonucu olumlu çıkanlar ise test sonucunun olumlu çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla önlem sonlandırılacak.

AFGANİSTAN VE PAKİSTAN AYRINTISI

2. Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen şahıslar ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan bireylere yönelik mecburî karantina uygulamasının müddeti 10 gün olarak uygulanacak olup karantinanın 7. gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde mecburî karantina uygulaması sonlandırılacak. PCR testinin olumlu çıkması halinde ise Sıhhat Bakanlığı COVİD­19 rehberi doğrultusunda hareket edilecek.

3. Son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal yahut Sri Lanka’da bulunan ya da Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen yahut son 14 günde bu ülkelerde bulunan şahıslara yönelik uygulanacak olan zarurî karantina, valiliklerce belirlenen yurtlarda yahut karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde uygulanabilecek.Karantina otelleri, konaklama fiyatları, bu bireylerin hudut kapılarından transferleri vb. konulara ait yöntem ve asıllar valiliklerce belirlenecek ve ilan edilecek.

PCR TESTİ TALEP EDİLECEK

4. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen bireylerden girişten azami 72 saat evvel yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek.

5. Birinci, ikinci ve dördüncü husus kapsamında kalmayan başka ülkelerden gelenlerden tüm hudut kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde girişten en az 14 gün evvel aşı yaptırıldığına ve/veya birinci PCR olumlu test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıyeten negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu bireyler için karantina önlemi uygulanmayacak. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının yahut hastalığı geçirdiğine dair evrakların ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat evvel yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu yahut girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif süratli antijen test sonucunun ibrazı kâfi görülecek.

OLUMLU OLANLAR TEDAVİ EDİLECEK

6. Sıhhat Bakanlığı tarafından tüm hudut kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak şahıslar, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecek. Bu kapsamda gelen şahısların test örnekleri alındıktan sonra sonuncu varış yerlerine gitmelerine müsaade verilecek. Test sonuçlarının olumlu çıkması durumunda Sıhhat Bakanlığı COVİD 19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacak. Test sonuçları müspet çıkan şahıslar ile yakın temasta bulundukları bireyler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük mühlet ile karantinaya alınacak ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina şartları sonlandırılacak. Bu bireylerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina şartları 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla sonlandırılacak.

7. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak-gemi mürettebatı, kilit işçi olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır sürücüleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak.

8. Hudut kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak vatandaşlardan;
8.1- Ülkemize girişten en az 14 gün evvel aşı yaptırıldığını ve/veya birinci PCR müspet test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat evvel yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat evvel yapılmış negatif süratli antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişlerine müsaade verilecek.

8.2- Üstteki husus belirtilen evrak ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlara hudut kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine müsaade verilecek ve test sonucu müspet çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacak.

8.3- Öte yandan yurt dışında yaşayan/ikamet eden ve müsaade yahut tatil gayesiyle memleketlerine ya da tatil beldelerine gelecek vatandaşlara yaz ayları boyunca yaşanabilecek ağırlaşma göz önünde bulundurularak Edirne ve Kırklareli vilayetlerimizde bulunan kara ve demiryolu hudut kapılarımızla hudutlu olacak formda; 8.1 unsurunda belirtilen evrak ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımızın temel bilgilerine (ülke içerisinde bulunacakları yer/adres bilgisi dahil) içeren bir formu doldurarak hudut kapılarından geçişlerine müsaade verilecek.

PCR TEST RAPORU GELENE KADAR KARANTİNADA KALACAKLAR

Bu halde ülkeye girişlerine müsaade verilen vatandaşlar, uygulama asılları Sıhhat Bakanlığınca belirlenecek biçimde varış noktalarında karantinaya alınacak ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar karantina sürdürülecek.

Belirtilen önleme ait vali/kaymakam ve Hudut Kapısı Mülki Yönetim Amirleri tarafından hudut kapılarında vazifeli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili başka mevzuat kararları çerçevesinde gerekli kararlar alınacak.

Yorum Yap