İstanbul’un atık suyu incelendi: Alkol, tütün ve esrar çıktı

 İstanbul’un atık suyu incelendi: Alkol, tütün ve esrar çıktı

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, 2019 yılında İstanbul’daki atık sular üzerinden uyuşturucu unsur kullanımına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemenin tahlilleri, hazırlanan makale ile yayımlandı. 14 arıtma tesisinden tıpkı anda 4 devir boyunca yüksek nüfusa sahip tek bir kentte atık sudaki uyuşturucuları tahlil eden birinci çalışma özelliğini taşıdığı belirtilen makalede, 2019 yılında yaklaşık 20 milyon nüfusa sahip İstanbul’da ispata dayalı tedbirlerin uygulanmasına yardımcı olmak için 3 aylık periyotlar içinde klasik yasadışı uyuşturucular amfetamin (AMP), metamfetamin (METH), 3,4-metilendioksimetamfetamin (MDMA), esrar, kokain ve eroin, tütün ve alkol tüketimi varsayımının hedeflendiği belirtildi.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

14 ATIK SU ARITMA TESİSİ ÜZERİNDE ÇALIŞILDI

İstanbul nüfusunun yüzde 90’ına hizmet eden 14 ana Atık Su Arıtma Tesisi (AAT) üzerinde yapılan incelemede toplamda 392 kompozit numune vakitle orantılı olarak toplandı. Çalışma sonucunda, İstanbul’da metanfetamin tüketiminin en yüksek olduğu devirlerde günlük tüketimin bin şahısta 120 mg olduğu iddiasına varıldı. En çok metanfetamin tüketilen bölgelerdeki arıtma tesislerinde ise oran günlük bin şahısta 135,5 mg ile 666,6 mg ortasında yer aldı.

Su arıtma tesisleri ortasında kentin ortalama metilendioksimetamfetamin (MDMA) tüketim kıymetinin günlük bin bireyde 94,8 mg olarak, en yüksek tüketim kıymeti ise günlük bin bireyde 158,5 mg olarak varsayım edildi. Genel olarak, MDMA tüketiminin kent genelinde aralık periyodunda değerli ölçüde arttığı gözlemlendi.

Kokain için 4 örnekleme periyodunda yapılan tahlilde, atık su bazlı epidemiyolojisi (WBE) tarafından kestirim edilen tüketim ölçüsünün günlük bin kişide 61,9 mg ile 379,9 mg ortasında değişirken, kent genelinde ortalama kokain tüketimi günlük bin şahısta 200,9 mg olduğu belirlendi.

ALKOL, TÜTÜN VE ESRAR

Makalede, İstanbul’da 2019 yılında 4 devir için yapılan süreksiz örneklem değerlendirmelerinde en yüksek ortalama tüketime sahip hususlar alkol, tütün ve esrar hususları olarak belirlendi.  İstanbul’da en çok tüketilen yasadışı uyuşturucu madde varsayımı günlük bin dozda 26.73 ortalama dozu ile esrar oldu. 4 devirdeki tütün tüketimi, değerli ölçüde değişmezken, Mart ve Haziran dönemlerindeki alkol tüketim oranının, Eylül ve Aralık devirlerinde kıymetli ölçüde azaldığı görüldü. Alkol tüketimindeki bu düşüşün, Haziran 2019’dan sonra alkol içeren eserlere ‘özel tüketim vergisi’nin uygulanmasıyla açıklandı.

Kokain tüketimi 4 dönemin tamamında sabit ve ortalama yıllık doz varsayımı günlük bin şahısta 2.01 doz oldu. Amfetamin (AMP) tipi uyarıcılar için ortalama metilendioksimetamfetamin (MDMA) dozu birinci üç dönemde binde günlük 0.7 doz olmasına karşın, tüketilen dozun son periyotta (Aralık) iki kattan fazla arttığı ancak gözardı edilebilir olduğu değerlendirildi. Yapılan tahlillerde ortaya çıkan dönemsel farklılıkların genel sebebinin ise İstanbul’un, ülkenin iş merkezi olması ve dört mevsim turist çekme potansiyeline sahip olması olarak görüldü. (DHA)

Yorum Yap