TMSF, Hız Kargo ve Hız Lojistik’i satışa çıkardı

 TMSF, Hız Kargo ve Hız Lojistik’i satışa çıkardı

Hız Kargo ve Hız Lojistik’i satışa çıkarıldı. TMSF’nin aldığı satış kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda şu sözlere yer verildi;

*Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aşağıda ticaret unvanı belirtilen Şirkete, İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verilen karar ile kayyım olarak atanmış;

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

türlü Fon Şurası Kararları ile “Sürat Kargo Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile “Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün oluşturulmasına ve bilahare “Sürat Kargo ve Hız Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ismi altında birlikte satışına karar verilmiş olup, bahse mevzu Bütünlük, 6758 sayılı Harikulâde Hal Kapsamında Kimi Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 ve 20’nci unsurları ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü hususu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına Ait Yönetmelik kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma yollarının birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin üzere yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve koşullarla satışa çıkarılmıştır.

Hız Kargo ve Hız Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün muhammen bedeli 325 milyon TL’dir.

KHK İLE TMSF’YE DEVREDİLMİŞTİ

Hükümet yayımladığı bir Kanun Kararında Kararname (KHK) ile daha evvel FETÖ temasları nedeniyle kayyum atadığı şirketlerin tamamını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devretmişti. Devredilen bu şirketler içinde Hız Kago da bulunuyordu.

Yorum Yap