Ünlü bestekar, AKP’ye karşı yürüttüğü 8 yıllık hukuk çabasının sonunu göremedi

 Ünlü bestekar, AKP’ye karşı yürüttüğü 8 yıllık hukuk çabasının sonunu göremedi

Zeki Müren, Müzeyyen Senar ve Bülent Ersoy üzere kıymetli sanatkarlara orkestra şefliği yapan ve bu isimlerin yorumladığı birçok yapıta imza atan bestekar Selçuk Tekay, ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ isimli yapıtını AKP’nin müsaadesiz kullandığını ileri sürerek 2014 yılında 50 bin TL’lik tazminat davası açarak telif haklarını istedi.

2002’DEN BERİ AK PARTİ’NİN RESMİ MÜZİĞİ HALİNE GELDİ 

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne Tekay’ın avukatı tarafından açılan davanın dilekçesinde, AK Parti’nin 2002 yılından bu yana müziğini kongre, miting, küme toplantılarında kullandığı ve müziğin partinin resmi müziği haline geldiği belirtildi. Dilekçede, kelam ve müellifiyle yapılan telif muahedesinin Tekay ile de yapılması gerektiği kaydedildi.

AK PARTİ, “REKLAM ŞİRKETİYLE  MUAHEDEMİZ VAR” 

AKP ise avukatı aracılığıyla mahkemeye verdiği yanıt dilekçesinde propaganda sürecinde profesyonel gruplarla çalıştığını, müzik reklam ve tanıtımlarda Arter Reklam şirketiyle mutabakat yapıldığını belirtti. AKP, rastgele bir karar verilecek olması halinde tazminat ölçüsünün bu şirkete rücu edilmesini istedi.

“SÖZ MÜELLİFİNE TELİF ÖDEDİK”

Kelam konusu yapıtın hiçbir vakit seçim müziği olarak kullanılmadığının yer aldığı AKP dilekçesinde, yapıtın müzik olarak partinin resmi internet sitesinde dahi yer almadığı, yapıtın yalnızca kelamlarının kullanıldığı sav edildi.  Kullanılan kelamlardan ötürü da kelam müellifi Aşkın Tuna ile telif mutabakatlarının bulunduğu ve istenilen tazminat ölçüsünün fahiş olduğu vurgulanarak, davanın reddi istendi.

REKLAM ŞİRKETİ DAVAYA DAHİL EDİLDİ 

Davaya dahil olan Arter Reklam şirketi de mahkemeye sunduğu dilekçesinde bu süreç içerisinde yürütülen reklam faaliyetlerinde müziğin kelam müellifi Aşkın Tuna’ya telif fiyatının ödendiğini, AKP tarafından kullanılmayan beste sebebiyle tazminat ödenmesinin hukuka ve adalete muhalif olduğunu ileri sürdü.

ÜÇ BAŞKA EKSPER HEYETİNDEN RAPOR ALINDI 

Mahkeme dava belgesini 2014-2015 ve 2016’da farklı ayrı uzman heyetlerine gönderdi. Uzman raporlarında ortak görüş olarak yapıtın kelam ve bestesinin bir bütün olduğu görüşü yer aldı. Birinci eksper raporunda, alenileşmiş müziklerin yalnızca kelamı ya da yalnızca bestesinin öteki bir alanda kullanılmış olması halinde müziğin kelamı okunduğunda besteyi, bestesi okunduğunda kelamı hatırlatacağına dikkat çekildi.

Eksperler, yapıtın müziği ile kullanıldığı durumlarda Selçuk Tekay’dan müsaade alınması gerektiği üzere kalabalıklar önünde müziksiz kullanılması durumunda da Tekay’dan müsaade alınması gerektiğine vurgu yaptı. Raporda kelam muharriri ve bestekara eşit telif ödenmesi gerektiği görüşüne yer verildi.

AK PARTİ SİYASİ ESER HALİNE GETİRDİ

Yapıtın AKP tarafından siyasi bir eser haline getirildiğini belirten uzmanlar, hiçbir ticari markanın siyasi algısı olan yapıta reklam ve sinema sinemalarında kullanmak istemediğine de dikkat çekti. Bilirkişiler, adeta genel liderin miting müziği haline gelen yapıtın toplantılarda,  “Bizim müziğimiz, Türkiye’nin müziği, milletimizin müziği, bu müzik andımız oldu” denildiği belirtildi.

MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Bestekar Selçuk Tekay’ın avukatı davasını ıslah ederek istediği tazminat ölçüsünü 600 bin TL’ye çıkartırken, mahkeme 8 Aralık 2016’da davanın reddine karar verdi. Kararda, ‘Beraber yürüdük biz bu yollarda’ isimli yapıtın kelam muharriri Aşkın Tuna ile Ak Parti ortasında telif muahedesinin bulunduğunu ve fiyatının de ödendiğini belirtildi. Kararda, AKP, yapıtın kelamlarını bestesi ile birlikte kullanılmadığı kaydedildi. Mahkeme yapıtın seçim müziği olarak da kullanıldığına ait belgede bir kanıta ulaşılamadığını belirterek yapıtın bestekarının tazminata hak kazanmadığı kanaatine varıldığı gerekçesiyle davayı reddetti.

DAVA İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞINDI 

Selçuk Tekay, avukatı aracılığıyla davayı istinaf mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge Yönetim Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’ne yapılan müracaat dilekçesinde yapıtın kelamı ve bestesi ile bir bütünlük arz etmesine karşın müsaade alınmadığı, eksper raporunda yapıtın AK Parti tarafından kullanıldığının tespitine karşın yargılama sürecinde üç uzman heyetinin değiştirildiğine dikkat çekildi. Dilekçede, ret kararının kaldırılarak davanın tekrar görülmesi istendi.

İSTİNAF KARARI BOZDU TEKRAR YARGILAMA YAPILACAK

16. Hukuk Dairesi, birinci derece mahkemesinin sunulan kanıtları değerlendirip tartışmadığını, uzman raporlarındaki tespitleri de değerlendirmeksizin soyut münasebetlerle davanın reddine karar verilmesinin yöntem ve yasaya uygun görülmediğini belirtti. 16. Hukuk Dairesi, lokal mahkemenin bestekar Selçuk Tekay’ın mali haklarının ihlal edilip edilmediğinin yasa çerçevesinde tartışılarak davanın tekrar görülmesini istedi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi kararının bozulması üzerine davanın tekrar görülmesi üzerine Eylül ayında duruşma günü verdi.

 13 HAZİRAN’DA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Müzik kesiminde birçok sanatkarın orkestrasında şeflik yapan bestekar ve keman virtüözü Selçuk Tekay, 13 Haziran akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybetti.

Yorum Yap