Sinovac’da antikor seviyeleri düştü, 3. doz önerisi geldi

 Sinovac’da antikor seviyeleri düştü, 3. doz önerisi geldi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi(MCBÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sıhhati ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Kolu öğretim elemanları tarafından yürütülen ‘Sinovac Aşısının Bağışıklık Cevabı 3. Ay İzlem Sonuçları’ konusundaki bilimsel çalışma tamamlandı.

Araştırma MCBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji, Halk Sıhhati ve Enfeksiyon Hastalıkları İSİM öğretim elemanları tarafından yürütüldü. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Kısmı Lideri Prof. Dr. Sinem Akçalı başkanlığındaki araştırma grubunda Prof. Dr. Erhan Eser, Prof. Dr. Pınar Erbay Dündar, Prof. Dr. Beyhan C. Özyurt, Dr. Öğr Üyesi Şebnem Şenol Akar, Dr. Öğr. Gör. Deniz Özer, Dr. Yunus Özkaya, Dr. Kübra Çiçek, Dr. Zeynep Hikaye Öztürk Arıkan, Dr. Zeynep Ceyda Buran, Dr. Merve Gezginci, Uz. Hem. Ferya Karadağ Yalçın yer aldı.

İçerik Sayfası Reklam Alanı
 

1053 İSTEKLİ SIHHAT ÇALIŞANI KATILDI

MCBÜ tarafından yapılan açıklamada, uygulanan bilimsel çalışmanın sonuçlarına nazaran sıhhat çalışanlarının antikorlarında düşüş görüldüğü ve bu yüzden 3. Doz hatırlatma aşısının gerekebileceği vurgulandı. Çalışmanın, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Ünitesi takviyesi ile Türkiye’de geniş ölçekte uygulanan iki doz Sinovac SARS-CoV-2 inaktif aşısının aktifliği ve antikor seviyesi takip çalışmasının iki doz aşı sonrası 3. ay sonuçlarını içerdiği bildirildi.

Yapılan çalışmada, iki aşı dozu sonrası 3. ayda Covid hastalığına yakalanma durumunu ve virüsün Spike proteinine has kantitatif antikor seviyelerini ortaya koyma yolunun kullanıldığı ve çalışmaya 1053 istekli sıhhat çalışanı katıldığı bildirildi.

İki doz Sinovac aşı uygulaması sonrası 28. gün bulgularının daha evvel kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatılan açıklamada, son yapılan çalışmanın aşı sonrası 3. ay bulguları, 3 aylık müddet içinde aşılananlar içinde ‘hastalanma sıklığı’ ve aşının oluşturduğu antikor seviyeleri başlıkları altında sunuldu.

“1053 ŞAHISTAN 26’SI HASTALIĞA YAKALANDI”

Açıklanan raporda hastalanma sıklığıyla ilgili olarak şu sözlere yer verildi:

* Başlangıçta Covid-19 antikoru negatif olan, bir ay ortayla iki doz Sinovac aşısı olmuş 1053 sıhhat çalışanının 26’sı (yüzde 2.4) ikinci aşıyı izleyen 28. gün 3 aylık müddet içinde Covid-19 hastalığına yakalanmışlardır.

* Bu periyotta PCR testi yapılmamış olmakla birlikte üçüncü ayda bakılan Covid-19 antikor seviyelerinde azalma beklenirken çok seviyede yükselmiş olan dört kişinin de, semptomsuz (belirtisiz) Covid-19 geçirdiği hesaba katılarak 2 doz Sinovac aşısı sonrası hastalanan sıhhat çalışanı sayısı toplamda 30 (yüzde 2.8) olarak saptanmıştır.

* Bu şahıslardan hastanede yatarak tedavi alan olmamıştır. İkinci aşıdan sonraki 28. gün 3 aylık müddet içinde 151 sıhhat çalışanının, yakın temasta olduğu yakın arkadaş ya da aile bireyi Covid-19 tanısı almıştır. Yakınları Covid-19 tanısı almış olan bu 151 sıhhat çalışanından 18’i (yüzde 12) Covid-19 hastalığını geçirmiştir.”

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ANTİKOR SEVİYELERİ DÜŞTÜ”

Aşıyla ilgili araştırmanın asıl çarpıcı kısmı ise antikor seviyelerinde ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya nazaran ikinci aşıdan üç ay sonra sıhhat çalışanlarının yüzde 95.2′ sinde antikor seviyeleri düşüş gösterdi.

Açıklanan raporda antikor seviyeleriyle ilgili olarak şunlar belirtildi:

* İkinci aşıdan üç ay sonra sıhhat çalışanlarının yüzde 95.2’sinde antikor seviyeleri düşüş göstermiştir. İki doz aşıyı izleyen üçüncü ay sonunda sıhhat çalışanlarının yüzde 77’sinde SARS-CoV-2 antikorları tespit edilmiştir. Yani aşıdan sonraki 3. ayda, çalışma kümesinin yüzde 23’ü ya hasta olmuş ya da bu bireylerin antikoru negatifleşmiştir.

* Tüm bu datalar, Ağustos 2021’de yapacağımız ‘Aşılama sonrası 6. ay antikor seviyeleri ve etkinliği’ izlem sonuçları ile netleşecek olmakla birlikte, aşının aktifliğinin uzun müddetli olabilmesi için sıhhat çalışanlarında ‘3. doz hatırlatma aşısının’ gerekebileceğini düşündürmektedir.”

Yorum Yap